Manual d’identitat corporativa

A continuació es presenta el manual d’identitat corporativa de la marca de roba CaliAPPAREL, així com dos models de publicació per Instagram i el disseny de l’App mobil.